Tabulka Skrytosti pocitu
Skrytost Projevy pocitu
0 Pocit člověka zcela ovládá – pokud je to hněv, zuří a je útočný, u smutku pláče.
1 Pocit je nápadný – například rozčilený člověk zvyšuje hlas, šťastný se usmívá, smutný zadržuje pláč.
2 Silný, ale částečně kontrolovaný pocit – například u strachu se člověk sice neklepe, ale ostražitě se ohlíží.
3 Středně silný pocit, nezkušeným zrakem již těžko pozorovatelný – například jiskrné oči a rychlé pohyby u radosti.
4 Ovládaný pocit, projeví se jen nepřímo v činech: například strach → uhýbavost v rozhovoru, soucit → ochota pomoci.
5 Zcela ovládnutý pocit, navenek se neprojeví, ví o něm jen majitel.
6 Pocit zasutý hluboko v podvědomí, sám majitel o něm neví, souvislost s činy těžko pozorovatelná.
Tabulka Síly kontaktu
Vzdálenost větší než 3 m −1
Vzdálenost větší než 6 m −3
Vzdálenost větší než 12 m −6
Vzdálenost větší než 24 m −12
Vzdálenost větší než 50 m −20
Přerušovaný pohled do očí (pohled není upřený, kněz se dívá i jinam – asi jako při běžném rozhovoru) −1
Pohled stranou (kněz se na oběť nedívá, ale oběť mu vidí do tváře) −2
Občasný pohled (oběť knězi vidí do tváře jen občas, ona nebo kněz se často dívají jinam) −3
Odvrácený pohled (oběť kněze vidí, ale nevidí mu pořádně do tváře) −4
Mimo dohled (oběť kněze vůbec nevidí) −6
Mírně přerušovaná řeč (kněz občas promluví i s někým jiným než s obětí, je sporadicky přerušován) −1
Silně přerušovaná řeč (kněz mluví s více lidmi najednou, je neustále nucen rozhovor přerušovat) −2
Nepřímá řeč (kněz mluví k někomu jinému než k oběti, ta ho pouze poslouchá) −3
Špatně slyšitelná řeč (kněz například šeptá, je daleko, jeho řeč ruší okolní hluk…) −2
Poškozená řeč (knězi se z nějakého důvodu mluví špatně – chraptí, dusí se, kašle, mutuje…) −2
Žádná řeč (kněz mlčí nebo ho oběť nemůže slyšet) −6
Tabulka stupňů Empatie
Stupeň Čas Skrytost pro 1 kolo Maximální Skrytost
Vlastní princip
Cizí princip
Vidění pocitů Najdi pocit, dosah = (Vol+20), čas = +30 (5 minut)
1 +33 0 2
2 +30 0 4
3 +27 0 6
4 +24 0 6 1 1
5 +21 1 6 2 2
6 +18 2 6 3 3
7 +15 3 6 4 4
8 +12 4 6 5 5 1 osoba
9 +9 5 6 6 6 všechny osoby
Tabulka pocitů
Dobro radost, láska, tolerance, soucit, spravedlnost
Řád spravedlnost, klid, stálost, pokora, lhostejnost
Smrt lhostejnost, pasivita, uzavřenost, smutek, strach
Zlo strach, nenávist, opovržení, sobectví, klam
Chaos klam, hněv, nestálost, zpupnost, touha
Život touha, aktivita, otevřenost, vášeň, radost
Tabulka Síly kontaktu
Vzdálenost větší než 3 m −1
Vzdálenost větší než 6 m −3
Vzdálenost větší než 12 m −6
Vzdálenost větší než 24 m −12
Vzdálenost větší než 50 m −20
Přerušovaný pohled do očí (pohled není upřený, kněz se dívá i jinam – asi jako při běžném rozhovoru) −1
Pohled stranou (kněz se na oběť nedívá, ale oběť mu vidí do tváře) −2
Občasný pohled (oběť knězi vidí do tváře jen občas, ona nebo kněz se často dívají jinam) −3
Odvrácený pohled (oběť kněze vidí, ale nevidí mu pořádně do tváře) −4
Mimo dohled (oběť kněze vůbec nevidí) −6
Mírně přerušovaná řeč (kněz občas promluví i s někým jiným než s obětí, je sporadicky přerušován) −1
Silně přerušovaná řeč (kněz mluví s více lidmi najednou, je neustále nucen rozhovor přerušovat) −2
Nepřímá řeč (kněz mluví k někomu jinému než k oběti, ta ho pouze poslouchá) −3
Špatně slyšitelná řeč (kněz např. šeptá, je daleko, jeho řeč ruší okolní hluk…) −2
Poškozená řeč (knězi se z nějakého důvodu mluví špatně – chraptí, dusí se, kašle, mutuje…) −2
Žádná řeč (kněz mlčí nebo ho oběť nemůže slyšet) −6
Tabulka Síly kontaktu s davem
Vzdálenost větší než 5 m od nejbližšího člena davu −2
Vzdálenost větší než 12 m od nejbližšího člena davu −6
Vzdálenost větší než 24 m od nejbližšího člena davu −12
Vzdálenost větší než 50 m od nejbližšího člena davu −20
Kněz se do davu dívá přerušovaně −1
Kněz se do davu nedívá vůbec −3
Zhoršený výhled – zadní řady davu (cca jedna třetina) kněze nevidí −3
Špatný výhled – velká část davu (cca dvě třetiny) kněze nevidí −6
Mizerný výhled – kněze vidí jen několik vyvolených (např. první řada, vnitřní kruh shluku a podobně) −9
Žádný výhled – kněze nikdo z davu nevidí −12
Mírně přerušovaná řeč – kněz je sporadicky přerušován nebo se odmlčuje, dav jej občas neposlouchá −2
Silně přerušovaná řeč – kněz je neustále nucen řeč přerušovat nebo jej dav často neposlouchá −4
Špatně slyšitelná řeč – kněz mluví potichu, je daleko, jeho řeč ruší okolní hluk… −4
Poškozená řeč – knězi se z nějakého důvodu mluví špatně – chraptí, dusí se, kašle, mutuje… −4
Žádná řeč – kněz mlčí nebo ho dav nemůže slyšet −12
Sporadická gesta – kněz gestikuluje pouze občas nebo jen decentně −1
Žádná gesta – kněz negestikuluje −2
Tabulka vlivu
Stupeň Hloubka
1 2 3
1 5 8 11
2 10 13 16
3 15 18 21